บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน(คลิกเพื่ออ่านประกาศ) 

-ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (ผู้พิการ)

-ตำแหน่งพนักงานธุรการ

-ตำแหน่งนักโภชนาการ

-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา