บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (แสดงข้อมูล)
ตำแหน่ง
1.พนักงานประจำห้องยา (ผู้พิการ)
2.พนักงานธุรการ
3.นักวิชาการสาธารณสุข (ช่างซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์)
4.นักโภชนาการ
5.นักวิชาการศึกษา