บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แสดงรายละเอียด)
ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ (สังกัดกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 4 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชพี (สังกัดเวชกรรมสังคม) จำนวน 1 อัตรา
3.นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
5.นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
6.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
7.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา