บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (คลิกแสดงรายละเอียด)
ตำแหน่ง
1.พนักงานประจำห้องยา (ผู้พิการ) จำนวน 2 อัตรา
2.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 4 อัตรา
3.พนักงานสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
4.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา