บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (คลิกแสดงรายละเอียด)

ตำแหน่ง
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (คนงาน) จำนวน 10 อัตรา