หนาวนี้เตือนใส่เสื้อหนาวมือสองเสี่ยงติดโรค

บริการออนไลน์

Login Form

 

    newscms thaihealth c ahlnoprvw134

        รายงานข่าวจากสำนักอนามัยเปิดเผยว่า   จากช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูหนาว   และพื้นที่มีสภาพอาหารแปรแปรนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชน  โดยหากผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ  ในกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กช่วงอายุ 0-4 ปี  ผู้สูงอายุ   และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  หญิงตั้งครรภ์  อาจเกิดผลกระทบต่อร่ายกายได้อย่างมาก   โดยอาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆได้อาทิ โรคไข้หวัด  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคปอดบวม  โรคหัด  โรคสุกใส  โรคมือ  เท้า  ปาก  และโรคอุจจาระร่วง  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงในเบื้องต้น   คือต้องการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  รับประทานอาหารให้เหมาะสมและพักผ่อนให้เพียงพอ  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่น่ากังวลขณะนี้คือประชาชนจะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในช่วงฤดูหนาว  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดโรคจากพื้นที่อื่นๆ  ดังนั้น  การเดินทางท่องเที่ยว ประชาชนต้องตรวจร่ายกาย  และป้องกันโรคท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆอีกด้วย

          รายงานข่าวกล่าวต่อว่า สำหรับฤดูหนาว   การหาเสื้อผ้ากันหนาวมาสวมใส่ หากประชาชนนิยมเสื้อผ้ามือสองก็ควรระมัดระวังในการเลือกซื้อ   เนื่องจากเสื้อผ้ามือสองบางส่วน   ไม่ผ่านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างเหมาะสม    อาจก่อให้เกิดเป็นแหล่งหมักหมมเชื้อโรคได้ซึ่งการเลือกซื้อ   ประชาชนควรระมัดระวัง 3 โรคที่อาจติดมากับเสื้อผ้าเหล่านั้น  ได้แก่  โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา  โรคภูมิแพ้  และโรคผิวหนังจากพาหะนำโรค เช่น ตัวไร ตัวเรือด เห็บ หมัด และโลน ในขณะเลือกซื้อก็ควรใช้ผ้าปิดจมูกป้องกันการสูดฝุ่นละอองจากเสื้อผ้าเก่าอีกด้วย นอกจากนี้เสื้อผ้ามือสอง  ไม่ควรนำมาใส่ในทันที  ต้องทำความสะอาด  ซักเสื้อผ้าตามปกติ  และนำเสื้อผ้าดังกล่าวมาต้มในน้ำเดือดหรือน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส   นานประมาณ 15 นาที-1ชั่วโมง   แล้วนำไปตากให้แห้ง   เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มากับเสื้อผ้าซึ่งจะเป็นวิธีการดูแลกำจัดเชื้อโรคที่แอบมากับเสื้อผ้ามือสองอย่างถูกต้องที่สุด.