บริการออนไลน์

Login Form

 

     newscms thaihealth c eknopsuvwy24

                

               การกินบิงซูร่วมในถ้วยเดียวยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อผ่านทางน้ำลาย  ได้แก่  หวัด  ไข้หวัดใหญ่  คอตีบ  คางทูม  โปลิโอ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบเอ ซาร์ส เป็นต้น นอกจากนี้ น้ำแข็งที่กิน หากเกิดจากการผลิตและจำหน่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  ทั้งสถานที่ผลิต จำหน่าย ภาชนะ อุปกรณ์ วัตถุดิบและตัวอาหาร รวมทั้งผู้สัมผัสอาหาร อาจทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์ อีโคไล และเชื้อจุลินทรีย์ซาโมเนลลา ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง     ปัจจุบันน้ำแข็งไสเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย  ทั้งน้ำแข็งไสแบบไทยที่มีขนมหวานอยู่ข้างใต้ มีน้ำแข็งโปะ และราดน้ำสีต่างๆ พร้อมด้วยนมข้นหรือน้ำกะทิ  และน้ำแข็งไสแบบเกาหลี  หรือที่รู้จักว่า "บิงซู" ซึ่งเป็นน้ำแข็งปั่นละเอียดและราดด้วยท็อปปิ้ง  นิยมใช้ช้อนตักกินร่วมกันในถ้วยเดียว  อย่างไรก็ตาม  น้ำแข็งไสบิงซูเป็นขนมหวานที่มีปริมาณแคลอรีที่สูงมากถึง 300-750 กิโลแคลอรี ขณะที่ข้าวเหนียวทุเรียนและมะม่วง 365-450 กิโลแคลอรี และฮันนีโทสต์ 300-700 กิโลแคลอรี เมื่อเทียบจากปริมาณอาหารเท่ากันที่ 100 กรัม นอกจากนี้  การกินร่วมในถ้วยเดียวยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อผ่านทางน้ำลาย  ได้แก่  หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ  คางทูม  โปลิโอ  วัณโรค  ไวรัสตับอักเสบเอ  ซาร์ส  เป็นต้น  นอกจากนี้  น้ำแข็งที่กิน  หากเกิดจากการผลิตและจำหน่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งสถานที่ผลิต  จำหน่าย  ภาชนะ  อุปกรณ์  วัตถุดิบและตัวอาหาร รวมทั้งผู้สัมผัสอาหาร  อาจทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์  อีโคไล  และเชื้อจุลินทรีย์ซาโมเนลลา  ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง

         "ผู้บริโภคควรกินในปริมาณอย่างเพียงพอ  และควรเลือกท็อปปิ้งหน้าผลไม้เพื่อสุขภาพ  และขอให้สังเกตว่าน้ำแข็งจากร้านที่ใช้บริการสะอาดเพียงพอหรือไม่  สุขลักษณะของพนักงานขายอาหาร  เช่น  มีการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากร่างกายสู่อาหาร หรือมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารป้องกันสัตว์และแมลงนำโรค เป็นต้น"