บริการออนไลน์

Login Form

 

    newscms thaihealth c aijknuvwxy37

     วัยรุ่นบางคนมักมีค่านิยมกลัวอ้วนต้องการให้มีรูปร่างผอมเพรียวซึ่งพบว่าบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการกินอาหาร แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

               กลุ่มแรกคือ“บูลิเมียเนอโวซ่า” (bulimia anorexia) ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ในเรื่องการกินอาหารมีอาการอยากกินอาหารและกินมากเกินไป เมื่อกินอาหารเสร็จก็จะกินยาถ่ายหรือล้วงคอให้อาเจียนเอาอาหารที่กินออกให้หมด ทำให้อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ เครียด ซึมเศร้า กังวล ความดันโลหิตต่ำ มีอาการขาดน้ำ ประจำเดือนไม่มาปกติ

อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “อะนอเร็กเซีย เนอโวซ่า”(anorexia nervosa) เป็นอาการผิดปกติด้านการกินเช่นเดียวกัน มีสาเหตุจากสภาพจิตใจ รู้สึกว่าต้องควบคุมการกินอาหารให้ได้ จึงพยายามลดอาหารหรือกินอาหารให้น้อยที่สุดและออกกำลังกายมากทำให้ร่างกายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ก็ยังไม่พึงพอใจในรูปร่าของตนคิดว่าตนเองยังอ้วนจนทำให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆในร่างกาย เช่น การเจริญเติบโตหยุดชะงักภาวะการเจริญพันธุ์ลดลง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

                “บูลิเมีย เนอโวซ่า” และ “อะนอเร็กเซีย เนอโวซ่า” ทั้ง 2 ลักษณะนี้ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากทั้งพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มนี้รู้สึกดีขึ้นและเป็นสุขกับชีวิตซึ่งอาจต้องพาไปปรึกษาแพทย์จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา และนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหาร เพื่อทำให้ปรับเปลี่ยนนิสัยการกินให้เป็นปกติ