บริการออนไลน์

Login Form

 

      newscms thaihealth c gijklrsvw234

           

                

             เด็กจะเติบโตขึ้นมาโดยมีความฉลาดทางอารมณ์ รับมือกับความเครียดหรือปัญหาในชีวิตประจำวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นั้น การเลี้ยงดูช่วง 6 ปีแรกเป็นสิ่งสำคัญซึ่งพ่อแม่สามารถช่วยให้ลูกมีพัฒนาการหรือความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการเลี้ยงดูและการสร้างกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัย

             การทำกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์เด็กวัย 5-6 ปี

         1.กระตุ้นให้เขาเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออาหารโดยให้ทางเลือกสัก 2-3 ข้อ

         2.เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณเมื่อมีปัญหา เช่น   ทะเลาะกับเพื่อนคุณควรบอกให้เขาพูดด้วยตนเอง (โดยมีคุณคอยชี้แนะ)

         3.พูดคุยเรื่องตลกหรือให้ทายคําาถาม“อะไรเอ่ย”

         4.ให้เขาดูนิตยสารเกี่ยวกับคนต่างวัฒนธรรม และพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวของเขากับคนอื่น

         5.ใช้ภาพมาพูดคุยกับเขาถึงสิ่งที่เป็นอันตราย “ของจริง” เช่น    ปืน   ไฟไหม้ และสิ่งที่ไม่จริง เช่น ผี ความมืด

         6.ใช้กล่องเปล่าสร้างจินตนาการสถานที่เช่น    บ้าน ร้านค้า สถานีดับเพลิงเป็นต้น

         7.เวลาที่เขาอยู่กับเพื่อน คุณควรให้พวกเขาได้เล่นเกมที่ต้องช่วยกัน เช่น  ช่วยสร้างบ้าน (จากผ้าห่มเก่า) หรือเตะบอล

         8.กระตุ้นให้เขาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎที่บ้านกับโรงเรียน และอธิบายเหตุผลที่ต้องมีกฎเหล่านี้