บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จังหวัดอุดรธานี(M61100034097) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P61100143267

ยา BUDESONIDE 160 MG.+FORMOTEROL

4.5 MCG/DOSE

2,883,650.00

10/2561

2.

P61100143228

ยา TEEVIR TAB (TDF300+FTC200+EFV600)

2,970,000.00

10/2561

3.

P61100143238

ยา NICERGOLINE 30 MG. TAB

1,048,600.00

10/2561

4.

P61100143246

ยา LENOGRASTIM 250 MCG. INJ.

5,136,000.00

10/2561

5.

P61100143252

ยา CYTARABINE 2 GM. INJ.

2,050,120.00

10/2561

6.

P61100143261

ยา ATAZANAVIR SULFATE 300 MG. TAB

2,508,080.00

10/2561

7.

P61100143271

ยา LERCARNIDIPINE 20 MG. TAB

1,583,600.00

10/2561

8.

P61100143277

ยา RANIBIZUMAB 10 MG/ML. INJ.

4,320,660.00

10/2561

9.

P61100143322

ยา FLUTICASONE FUROATE 27.5 MCG/PUFF

2,976,740.00

10/2561