บริการออนไลน์

Login Form

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 132 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี

โทร. 042245555 ต่อ 3636 (คุณบังอร)

(รายละเอียดประกาศ)