บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดอุดรธานี(M61080021771) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P61080031630

ยา AZILSARTAN MEDOXOMIL 40 MG. TAB

1,955,960.00

08/2561

2.

P61080031614

ยา FLUTICASONE FUROATE 27.5 MCG/PUFF NASAL SPRAY 120 PUFF

1,405,961.81

08/2561

3.

P61080031599

ยา LIPOSOMAL DOXORUBICIN 20 MG/ 10 ML. INJ.

1,489,440.00

08/2561