บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดอุดรธานี(M61060011470) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

 

ลำดับที่

 

รหัสแผน

จัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

 

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P61060014510

ยา HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN 300 IU/2ML. INJ

1,588,950.00

06/2561

2.

P61060014499

ยา IDARUBICIN HYDROCHLORIDE 5 MG. FOR INJ.

1,905,670.00

06/2561

3.

P61060014492

ยา NICARDIPINE HYDROCHLORIDE 10 MG. INJ.

4,940,404.00

06/2561

4.

P61060014486

ยา ERYTHROPOIETIN BETA 30000 IU/0.6ML. INJ.

4,376,835.00

06/2561