บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดอุดรธานี(M61030006811) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P61030009799

ยา ADEFOVIR DIPIVOXIL 10 MG. TAB

6,007,408.00

03/2561

2.

P61030009795

ยา RIVASTIGMINE 4.6 MG.24 HR PATCH

2,177,588.00

03/2561