บริการออนไลน์

Login Form

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดอุดรธานี(M61010012384) ลงวันที่  12  มกราคม  2561

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P61010019253

ยา SODIUM CHONDROITIN SULFATE+SODIUM HYALURONATE INJ.

1,175,000.00

1/2561

2.

P61010019233

ยา INSULIN GLARGINE 100 IU/ML, 3 ML.

3,071,970.00

1/2561