กลุ่มงานพัสดุ

บริการออนไลน์

Login Form

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร.๑)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุดรธานี 

 ตุลาคม ๒๕๖๐

 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 ธันวาคม ๒๕๖๐

มกราคม ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มีนาคม ๒๕๖๑

เมษายน ๒๕๖๑

พฤษภาคม ๒๕๖๑

มิถุนายน ๒๕๖๑

กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิงหาคม ๒๕๖๑

♦ กันยายน ๒๕๖๑