บริการออนไลน์

Login Form

16-5-2560

1.รายงานงบทดลอง ณ เดือนมีนาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
2.รายงานงบทดลอง ณ เดือนเมษายน 2560  [คลิกอ่านรายละเอียด]
3.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
4.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
5.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
6.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
7.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กันยายน 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]