บริการออนไลน์

Login Form

22-10-2561

1.รายงานงบทดลอง ณ เดือนมีนาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
2.รายงานงบทดลอง ณ เดือนเมษายน 2560  [คลิกอ่านรายละเอียด]
3.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
4.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
5.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
6.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
7.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กันยายน 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
8.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
9.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
10.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
11.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน มกราคม 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
12.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
13.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
14.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน เมษายน 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
15.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
16.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
17.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
16.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
17.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กันยายน 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
18.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
19.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
20.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
21.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน มกราคม 2562 [คลิกอ่านรายละเอียด]
22.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [คลิกอ่านรายละเอียด] 
23.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน มีนาคม 2562 [คลิกอ่านรายละเอียด]
24.รายงานสถานะการเงินโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน เมษายน 2562 [คลิกอ่านรายละเอียด]