บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป (งานธนาคารเลือด) จำนวน ๗ รายการ พร้อมเอกสารร่างประกาวดราคาซื้อ e-bidding

 

[URL=https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5C86320C1][IMG]https://upload.i4th.in.th/skin/stylish/thumb/thumb_pdf.png[/IMG][/URL]

 

[URL=https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5C8632B31][IMG]https://upload.i4th.in.th/skin/stylish/thumb/thumb_pdf.png[/IMG][/URL]