พิมพ์
หมวด: Uncategorised

รายงานผลการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี รอบที่1 ปีงบประมาณ 2561

   - UDH ตรวจราชการ 15-03-61

   - 2018 1st Udon นโยบายผู้ตรวจ R8

   - คณะที่ 3 อุดรธานี รอบที่ 1 ปี 2561 16-03-61

   - คณะที่ 2 อุดรธานี 

   - คณะที่ 1 อุดรธานี

   - ผลการปฏิบัติราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

   - สสจนำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 1/2561